Relatietherapie

THEMA

Relatietherapie

Als je partner en jij kilometers van elkaar verwijderd lijken, jullie vaak ruzie maken en er een gevoel van onbegrip heerst kan relatietherapie jullie weer dichterbij elkaar brengen. Tijdens de gesprekken zullen jullie samen problemen oplossen, niet alleen door verandering maar ook door acceptatie van de onderlinge verschillen. Fijn is het als jullie met een beter gevoel in jullie relatie staan. 

Om samen de problemen aan te pakken die als stel op je afkomen, moet je effectief met elkaar communiceren en op een systematische manier problemen aanpakken. De werkelijkheid is vaak anders. Veel partners verzanden in destructieve communicatiepatronen en communiceren vanuit impulsen en gekwetste gevoelens. En problemen oplossen doen ze vaak chaotisch. Tijdens de sessies worden partners daarom toegerust met die communicatieve en probleemoplossende vaardigheden waardoor ze problemen voortaan wel kunnen oplossen. Dat helpt niet alleen bij het oplossen van de problemen die nú spelen, maar ook bij toekomstige problemen. 

Ieder mens en iedere relatie is anders en verdient een unieke aanpak. Relatietherapie verzorg ik in een holistische, integrale vorm en is gebaseerd op IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy) en de uitgangspunten van cognitieve gedragstherapie en transpersoonlijke psychologie. De relatietherapie bestaat naast gespreksvoering, voor een deel uit oefeningen en huiswerkopdrachten. Er is veel onderzoek gedaan naar deze vorm van relatietherapie. Uit veel onderzoek is gebleken dat IBCT bij verschillende relatieproblemen effectief is. Zo is deze therapievorm bijvoorbeeld ook effectief gebleken bij vreemdgaan en koppels die veel ruzie maken.

WERKWIJZE

Samen bepalen we jouw traject

Hoe ziet een relatietherapietraject eruit?

Vooropgesteld dat ieder mens en iedere situatie uniek is, vereist ieder traject een persoonlijke aanpak. In onderstaand schema kan je de thema’s zien die worden behandeld tijdens de sessies.

1. Intake Individueel

Jullie gaan individueel met de therapeut in gesprek om helder te krijgen wat de relatiesituatie is en wat de individuele hulpvraag is. Je persoonlijke ervaringen en wensen worden in kaart gebracht.

2. Gezamenlijke intake

Nadat de relatie vanuit individueel perspectief is besproken en de individuele wensen en behoeften in kaart zijn gebracht tijdens de individuele intakes, vindt de gezamenlijke intake plaats. Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: het bespreken van de communicatiepatronen die zich afspelen in de relatie, het onderliggend relatieprobleem en de gezamenlijke hulpvraag. Vervolgens stellen we het doel van de relatietherapie vast.

3. Acceptatie

Eerst accepteren, dan veranderen. Veel problemen in partnerrelaties komen voort uit verschillen tussen partners die zich slecht laten veranderen. Denk aan verschillen in voorkeuren, persoonlijkheid en diepgaande overtuigingen. Er kan ruzie ontstaan, partners kunnen elkaar gaan bekritiseren, zich aan elkaar gaan ergeren of elkaar onder druk zetten om te veranderen. Wanneer partners met bepaalde onderlinge verschillen kunnen leren leven, ontstaat er ruimte en begrip en zal er minder ruzie zijn.

4. Tolerantie

Nadat jullie gewerkt hebben aan emotionele acceptatie van de persoonlijke verschillen van elkaar, kan het voorkomen dat er verschillen zijn die maar moeilijk geaccepteerd kunnen worden. Nu is het tijd om te bekijken of deze verschillen getolereerd kunnen worden. Tolerantie houdt in, leren verdragen wat je niet prettig vindt aan je partner, zonder hier negatief op te reageren. Door middel van oefeningen gaan we tolerantie en verdraagzaamheid vergroten en ruzie en strijd verminderen.

5. Positief gedrag uitwisselen

Het begin van de relatietherapie was gericht op het accepteren of wanneer dit moeilijk ging, het tolereren van onderlinge verschillen. Doordat jullie manieren hebben gevonden om op een betere en effectievere manier om te gaan met de persoonlijke verschillen, ontstaat er nu ruimte voor de volgende fase in de therapie: het uitwisselen van positief gedrag. Met andere woorden, gedrag vertonen waarvan je weet dat je partner dit waardeert en gelukkig van wordt.

6. Communicatie verbeteren

Jullie hebben in eerdere sessies ontdekt dat veel onderlinge verschillen prima kunnen worden geaccepteerd of getolereerd. Toch zijn er vaak nog uitdagende situaties. Veel problemen komen voort uit niet effectieve, gebrekkige communicatie. In de volgende fase van de relatietherapie staat het thema ‘beter communiceren’ centraal. Jullie gaan dit aanleren door het herkennen van de niet effectieve communicatiepatronen in jullie relatie en door middel van het uitvoeren van korte oefeningen.

7. Effectief problemen oplossen

Om ervoor te zorgen dat jullie in de toekomst samen uitdagende situaties goed kunnen oplossen, staat in deze fase van het traject het aanleren van effectief oplossen van problemen centraal. Communicatieve vaardigheden die zijn aangeleerd in eerdere sessies worden ingezet om volgens een systematische manier problemen te leren oplossen.

OVER MIJ

Wie ben ik?

Mensen begeleiden vormt de rode draad in mijn leven. Mensen mogen ondersteunen bij uitdagingen in hun leven maakt mij gelukkig en dankbaar. Dankzij diverse beroepsopleidingen, mijn levenservaring en mijn persoonlijkheid ben ik goed in staat om contact te maken met mensen. Ik kan mij goed inleven in hun situatie en daardoor lukt het mij om mensen te inspireren en te motiveren op een manier die het beste bij hen past. In mijn praktijk werk ik met jongeren en volwassenen.

Centraal in mijn manier van werken staat de visie dat mensen verbonden zijn met elkaar. Evenals de overtuiging dat lichaam en geest als één geheel zijn en dat iedere ervaring ertoe doet. Tijdens de counselingsessies ontstaat er, vanuit een veilige omgeving en respect, echt contact. Je mag er zijn zoals je bent!

Ik ben geschoold in transpersoonlijke psychologie, NLP en natuurgeneeskunde en bovenal gevormd door wat het leven te bieden heeft.

Als (trans)persoonlijk counselor ga ik samen met jou op zoek naar patronen in gebeurtenissen, ervaringen in jouw leven en gaan we op zoek naar de rode draad daarin en de betekenis die je eraan geeft. Waarom overkomen bepaalde gebeurtenissen jou keer op keer?  Zou het leven je iets kunnen vertellen? Welke invloed heb je op jouw leven?

Graag wil ik je helpen om meer zicht te krijgen op wat werkelijk van belang is voor jou en hoe je betekenis kunt geven aan de gebeurtenissen, waardoor je meer grip kunt krijgen op je levenssituatie.

Graag draag ik bij aan je welbevinden en persoonlijke groei.

Imre Bunnik

OVER MIJ

Wat anderen over mij zeggen

Susan Wevers
Susan Wevers
2022-06-25
Geverifieerd
Imre biedt altijd een luisterend oor. Hij wil écht weten hoe het met je gaat. Hij geeft je de ruimte om je verhaal te doen in een veilige omgeving. Bovendien vraagt hij door als je zelf niet goed de vinger kan leggen op wat er speelt, zodat je zelf tot de kern kan komen. Dat maakt hem als mens én als coach/counselor een heel prettig persoon.
Fangky Lim
Fangky Lim
2022-06-24
Geverifieerd
De rust en de veiligheid die Imre je biedt zijn van zo'n aard dat je je helemaal open durft te stellen. Hierdoor wordt de mogelijkheid om werkelijk tot de kern te komen voor jouzelf zichtbaar en bereikbaar. Imre neemt je hierbij op professionele, respect- en liefdevolle manier mee op pad om te arriveren bij je eigen antwoorden.
P “Mutsje” V
P “Mutsje” V
2022-06-13
Geverifieerd
Na twee gesprekken was het voor mij duidelijk wat ik moest veranderen om de boel weer op de rit te krijgen. Goede feedback, ik zou zeker terug komen als het nodig is. Danny
Sally Boekhouder
Sally Boekhouder
2022-05-15
Geverifieerd
Bij Imre voel ik me veilig en gehoord; hij biedt een helpende hand, is integer en deskundig. Zijn stijl van coachen is warm, liefdevol en vooral respectvol. Tijdens onze gesprekken zag hij snel de kern van de betreffende issues en inspireerde mij tot eigen inzichten. Ik beveel Imre van harte aan.
palamnaeus fullvipes
palamnaeus fullvipes
2022-03-31
Geverifieerd
Een zeer bekwame vakan op zijn gebied heb de gespreken met rust en vertrouwen gehad zonder te oordelen mocht het nodig zijn weet ik waar ik heen ga
John Verhage
John Verhage
2022-03-18
Geverifieerd
De gesprekken met Imre heb ik als zeer prettig ervaren. Hij is kundig, empathisch, open minded en gaf mij de handvatten die ik nodig had om aanpassingen te maken in bepaalde denkpatronen.
Wessel Scholing
Wessel Scholing
2022-03-11
Geverifieerd
Van Dijkjes Games
Van Dijkjes Games
2021-10-26
Geverifieerd
Een goede tijd gehad bij Imre. Het was fijn om met hem te praten en hij luisterde met aandacht. Een hoop goede tips gekregen om meer positief het leven te bekijken. Bedankt en succes met alles!
Ronja Franse
Ronja Franse
2021-07-12
Geverifieerd
Het gesprek met Imre ervoer ik als een gesprek met een dierbare vriend. Ik voelde me gezien, gerustgesteld en geïnspireerd. Daar waar ik mezelf te kort vond schieten, zag hij kostbare kwaliteiten. Dat vind ik een groot talent van Imre: hij maakt de kern van beperkende overtuigingen kenbaar door deze met diepe interesse en oprechte enthousiasme te benaderen. Hierdoor bleven we niet hangen in de overtuiging, maar ging er een deur open vol nieuwe mogelijkheden. Zijn frisse houding ten opzichte van het leven straalt van hem af en zijn kennis reikt ver. Ook in spiritueel opzicht. Ik vind hem hierin zeer uniek! Een gesprek met Imre is voor eenieder die behoefte heeft aan een verrijkend perspectief en een warme steun in de rug. Ik kom zeker terug!