Mijn werkwijze

WERKWIJZE

Samen bepalen we jouw traject

Ik kan mij voorstellen dat je benieuwd bent hoe jouw counselingtraject uitgevoerd zou kunnen worden. Omdat ieder mens en ieder leven bijzonder en uniek is zal jouw counselingtraject afgestemd worden op jouw persoonlijke wensen en behoeften.

Hieronder een algemeen voorbeeld van een individueel traject.

Vrijblijvend telefonisch consult

Tijdens het telefonisch consult maken we voor het eerst kennis met elkaar. Er is ruimte om de situatie waarin je verkeert te omschrijven en je wensen en behoeften te delen. Het doel van het vrijblijvend telefonisch consult is om naast kennismaking, kort je hulpvraag te verkennen en te ervaren of er een fijne, goede ‘klik’ is. Als dit het geval is, plannen we een afspraak voor het intakegesprek. Het vrijblijvend telefonisch consult duurt ongeveer 30 minuten.

Intake

Nadat we kennis hebben gemaakt en ik mijn werkwijze heb toegelicht, bespreken we uitgebreid je vragen en behoeften. Samen brengen we dit in kaart en gaan we bekijken of er nog een onderliggende vraag is. We stellen je hulpvraag vast en bepalen het doel dat je wilt bereiken. Ook bespreken we of en welke ervaringen je al eerder hebt opgedaan in de hulpverlening. Verder neem ik NAW gegevens van je op. Natuurlijk kan je ervan uitgaan dat alle informatie die je deelt strikt vertrouwelijk wordt behandeld. 

Bewustwording

Door gesprekken help ik je om inzichten te krijgen en je bewust te laten worden van bepaalde patronen in jouw leven die ongewenste situaties in stand houden. In de gesprekken volgen we de gebeurtenissen in jouw leven en zal je ervaren dat er een rode draad is in jouw leven die zich bij jou manifesteert. Bij het intakegesprek hebben we in kaart gebracht wat je wilt bereiken, jouw ervaringen in jouw leven (die je meeneemt naar volgende gesprekken) zullen de route bepalen hoe je jouw doelen zult bereiken.

Evalueren

Regelmatig bekijken we of we op de goede weg zitten. Heb je je doelen bereikt. Ben je in balans, tevreden met jezelf en hoe het leven zich om jou vormt? En tegelijkertijd kunnen er zich op diepere lagen nieuwe ontwikkelpunten aandienen.

Wanneer jij vindt dat je datgene hebt bereikt waarvoor je gekomen bent, kan het counselingtraject worden afgerond.

Persoonlijke groei en (spirituele) ontwikkeling

Ons leven is een groeiproces, we blijven nieuwe uitdagingen tegenkomen en we blijven ons ontwikkelen. Soms kan het fijn zijn om in een later stadium opnieuw je levenssituatie te overzien. Samen kunnen we kijken waar nieuwe ontwikkelingen naar zouden kunnen leiden, zodat je je persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling zal herkennen en kunnen versterken.

THEMA'S

Waar kan ik jou mee helpen?

Coaching & Counseling

Coaching & Counseling zijn vormen van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige een-op-een-relatie. Het leven kan soms best lastig zijn en voor uitdagingen zorgen. Dan kan het heel fijn zijn om samen met iemand jouw ervaringen en mogelijkheden op een rijtje te zetten. Ieder mens en iedere situatie is uniek en vraagt om persoonlijke aandacht. Samen gaan we bekijken wat voor jou de juiste aanpak is. Om je een idee te geven wat er allemaal mogelijk is heb ik een aantal thema’s uitwerkt.

Meer informatie

Therapie

Iedereen maakt in zijn leven dingen mee, die veel impact hebben. Gebeurtenissen die soms moeilijk te begrijpen of te accepteren zijn. Psychosociale Therapie en Transpersoonlijke Therapie zijn laagdrempelige vormen van individuele psychologische hulpverlening. Door het vergroten van inzicht in je eigen denken, voelen en handelen en de bewustwording van andere perspectieven, hulpbronnen en keuzemogelijkheden, ontstaat er ruimte voor persoonlijke groei en nieuwe vaardigheden.

Meer informatie

Werken aan je relatie

Als je partner en jij kilometers van elkaar verwijderd lijken, jullie vaak ruzie maken en er een gevoel van onbegrip heerst kan relatietherapie jullie weer dichterbij elkaar brengen. Tijdens de gesprekken zullen jullie samen problemen oplossen, niet alleen door verandering maar ook door acceptatie van de onderlinge verschillen. Fijn is het als jullie met een beter gevoel in jullie relatie staan.

Meer informatie